Žaidimo taisyklės LKU kredito kortelių „Mastercard Standard“ turėtojams

Lietuvos centrinė kredito unija (toliau LCKU) – pirmoji ir didžiausia centrinė unija Lietuvoje, vienijanti 45 savo nares (kredito unijas), kartu su partneriu „Mastercard“ organizuoja žaidimą LKU kredito kortelių „Mastercard Standard“ turėtojams.

Kredito kortelė „Mastercard Standard“ – tai tarptautinė mokėjimo kortelė, su kuria galima atsiskaityti tiek savomis lėšomis, tiek suteikto kredito limitu. Taip pat ši kortelė ypač patogi keliaujant: netaikomi papildomi valiutos keitimo mokesčiai, ja galima užsisakyti viešbučio kambarį ar lėktuvo bilietą bei pasinaudoti Kelionių draudimo paslauga.

Nuo 2022 m. gruodžio 9 d. iki 2023 m. sausio 9 d. (imtinai) atlikite 5 ir daugiau atsiskaitymų su savo „Mastercard Standard“ kredito kortele internetu arba fizinėse paslaugų bei prekybos vietose ir registruokitės žaidime. 2023 m. sausio 16 d. paskelbsime net 6 žaidimo laimėtojus, iš kurių 5-iems bus įteikti 200 Eur, o vienam (-ai) laimingajam (-ai) – net 500 Eur vertės dovanų kuponai poilsiui ir kūno puoselėjimo procedūroms „Vytautas Mineral SPA“ Birštone! Prizas negali būti keičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

Žaidimo laimėtojai bus renkami atsitiktine tvarka. Su žaidimo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai (registracijos formoje nurodytu telefonu ir elektroniniu paštu). Nepavykus susisiekti per 2 darbo dienas, žaidimo dalyvis praras teisę į žaidimo prizą, todėl atsitiktine tvarka bus renkamas kitas žaidimo laimėtojas.

Galimi prizo atsiėmimo būdai – siuntimas elektroniniu paštu ir / arba registruotu paštu. Tai ribotos trukmės pasiūlymas, galiojantis nuo 2022 m. gruodžio 9 d. iki 2023 m. sausio 9 d. Žaidimas galioja tik atsiskaitymams LKU grupės kredito unijų „Mastercard Standard“ kredito kortelėmis. Jei kortelės neturite – ją galite įsigyti savo kredito unijoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad žaidime gali dalyvauti tik kredito unijų klientai, kurie yra pasirašę sutikimus dėl jų asmens duomenų tvarkymo ir tik užsiregistravę žaidime. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka, dalyvaudamas žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka su jų nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.

Dažniausiai užduodami klausimai

Norint dalyvauti žaidime, žaidimo galiojimo laikotarpiu reikia atsiskaityti už pirkinius arba paslaugas savo turima „Mastercard Standard“ kredito kortele internete arba fizinėse prekybininkų vietose 5 arba daugiau kartų ir tai atlikus – užsiregistruoti į žaidimą šioje nuorodoje.

Minėtos registracijos metu kortelės turėtojas, atitinkantis žaidimo sąlygas, turi sutikti pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kredito unijos pavadinimą), kad būtų įtrauktas į žaidimo dalyvių sąrašą.

Asmeniui, turinčiam daugiau nei vieną „Mastercard Standard“ kredito kortelę bei su kiekviena kortele atsiskaičius žaidimo taisyklėse nustatytą kiekį ir užsiregistravus į žaidimą, visos žaidimo dalyvio mokėjimo kortelės, atitinkančios žaidimo sąlygas, bus įtrauktos į žaidimą.

Dalyvauti Žaidime gali tik pilnamečiai kredito unijų nariai, sulaukę 18 metų amžiaus ir atitinkantys šias žaidimo sąlygas:

  1. ne mažiau nei 5 (penkis) kartus atsiskaitę „Mastercard Standard“ kredito kortele per visą žaidimo laikotarpį;
  2. davę sutikimą asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu ir patvirtinę norą dalyvauti Žaidime;
  3. savo noru ir iniciatyva internetinėje svetainėje (www.lku.lt) užsiregistravę į žaidimą;
  4. susipažinę su Žaidimo taisyklėmis ir atitinkantys jo sąlygas.

Žaidime negali dalyvauti Žaidimo organizatoriaus (LCKU) bei kredito unijų darbuotojai.

Programa apima visas internetu ir fizinėse prekybos vietose atliktas mokėjimo operacijas su bet kuriuo vietiniu ar užsienio prekybininku, naudojant „Mastercard Standard“ kredito korteles iš dalyvaujančių emitentų. Programoje nedalyvauja grynųjų pinigų įmokėjimo / išmokėjimo operacijos bankomatuose ir „Perlas“ terminaluose, taip pat mokėjimai iš kortelės sąskaitos naudojantis el. bankininkyste.

Taip. Norint dalyvauti žaidime, turite įvykdyti ir atitikti visas žaidimo sąlygas bei užsiregistruoti į žaidimą, kad būtumėte įtrauktas į žaidimo dalyvių sąrašą. Registracijos metu, dalyvis žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais turės pateikti žaidimo organizatoriui šiuos savo duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kredito unijos pavadinimą.

Asmuo, atitinkantis visas žaidimo sąlygas bei užsiregistravęs į žaidimą, patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad jo asmens duomenis LCKU, kaip duomenų valdytojas tvarkytų Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais, Žaidimo vykdymo metu ir 3 mėnesius po visų Žaidimo prizų laimėtojų paskelbimo dienos, šiose Taisyklėse ir Žaidimo organizatoriaus asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka. Žaidimo dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis Taisyklėse numatyta tvarka, nes jie būtini Žaidimo organizavimui ir vykdymui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo dalyvis negalės būti Žaidimo organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime. Žaidimo dalyvis bet kuriuo, jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpio metu, pateikęs Žaidimo organizatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, gali raštu kreiptis į Žaidimo organizatorių ir atšaukti, tampant Žaidimo dalyviu duotą sutikimą, dėl jo asmens duomenų tvarkymo, Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu, pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, sustabdyti (išskyrus saugojimą) savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi neteisėtai. Žaidimo dalyvis informuojamas, kad atšaukęs savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu, pateikęs reikalavimą sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Žaidime ir neturinčiu galimybės laimėti Žaidimo prizus. Toks Žaidimo dalyvio pasitraukimas iš Žaidimo, neturės įtakos iki Žaidimo dalyvio sutikimo atšaukimo ar iki atitinkamo minėto Žaidimo dalyvio reikalavimo pateikimo Žaidimo organizatoriaus jau atliktam Žaidimo dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

Šios Taisyklės viešai skelbiamos interneto svetainėje www.lku.lt.

Teisę į laimėjimą galite prarasti jei: pažeidžiate sutarties su „Mastercard Standard“ kredito kortelę išdavusia LKU grupės kredito unija sąlygas; pažeidžiate bet kurias šio žaidimo sąlygas; uždarote savo mokėjimo kortelės sąskaitą arba užblokuojate mokėjimo kortelę. Taip pat žaidimo organizatoriui išrinkus žaidimo laimėtojus ir nepavykus susisiekti per 2 darbo dienas.

Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo Taisykles ir / ar nutraukti Žaidimo vykdymą, nekompensuodamas jokių Žaidimo dalyvio (-ių) patirtų su dalyvavimu Žaidime susijusių išlaidų.