Naujienos

Vilkaviškio kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2024 m. balandžio 4 d. įvykusio Vilkaviškio kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.

2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.

4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Paskirstytas pelnas už 2023 m.

5. Patvirtinta 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.

6. Pritarta tantjemų skyrimui kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams.

7. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai supažindinti su informacija apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Kredito unijos nariai su susirinkimo dokumentais išsamiai gali susipažinti Kredito unijos patalpose, adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis.

Vilkaviškio kredito unijos valdyba

Atgal