Naujienos

Šaukiamas Vilkaviškio kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. balandžio 4 d., 10 val., Vilkaviškio kultūros centro salėje (Vytauto g. 28, Vilkaviškis) šaukiamas Vilkaviškio kredito unijos, buveinės adresas: Statybininkų g. 9, Vilkaviškis, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

5. 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

7. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas dėl planuojamų pajinių įnašų grąžinimo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, EDITA GRYGELAITIENĖ, tel. (8 342) 20 012, el. paštas [email protected].

Nariai, negalėsiantys dalyvauti susirinkime, gali balsuoti iš anksto. Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA, balsavimo biuletenį rasite ČIA. Užpildytą prašymą ir biuletenį pristatyti į Vilkaviškio kredito uniją iki balandžio 3 d. 16 val.

Atgal