Naujienos

Šaukiamas Vilkaviškio kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021 m. kovo 25 d. 10 val. šaukiamas Vilkaviškio kredito unijos (įm. kodas 112040014), įsikūrusios adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome Vilkaviškio kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Vilkaviškio kredito unijos interneto svetainėje www.vilkaviskiounija.lku.lt „Naujienų“ skiltyje bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje (adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis).

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų,  atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: [email protected].

Išankstinis balsavimas bus vykdomas iki šių metų kovo 25 d. 9 val. (anksčiau skelbtos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo datos).

Darbotvarkės klausimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Inga Palubinskienė, tel. nr. (8 342) 20012, el. p. [email protected]

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA

Balsavimo biuletenį rasite ČIA

Atgal