Naujienos

Šaukiamas Vilkaviškio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kovo 19 d., 10 val., Vilkaviškio kultūros centro salėje, adresas: Vytauto g. 28, Vilkaviškis, šaukiamas Vilkaviškio kredito unijos, buveinės adresas: Statybininkų g. 9, Vilkaviškis, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 6. 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 10. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 11. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 12. Kiti klausimai, kalbos, diskusijos.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Edita Grygelaitienė, tel. (8 342) 20 012, el. paštas [email protected].

Jei, nesant kvorumo, susirinkimas neįvyktų, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas kviečiamas kovo 27 d., 10 val., Vilkaviškio kultūros centro salėje (Vytauto g. 28, Vilkaviškis), numatant tą pačią darbotvarkę.

Atgal