Naujienos

Šaukiamas Vilkaviškio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Vilkaviškio kredito unijos narių dėmesiui!

2024 m. kovo 28 d., 10 val., Vilkaviškio kultūros centro salėje (Vytauto g. 28, Vilkaviškis) šaukiamas Vilkaviškio kredito unijos, buveinės adresas: Statybininkų g. 9, Vilkaviškis, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

5. 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

7. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių supažindinimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, EDITA GRYGELAITIENĖ, tel. (8 342) 20 012, el. paštas [email protected].

Jei, nesant kvorumo, susirinkimas neįvyktų, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas kviečiamas 2024 m. balandžio 4 d., 10 val., Vilkaviškio kultūros centro salėje (Vytauto g. 28, Vilkaviškis) numatant tą pačią darbotvarkę.

Nariai, negalėsiantys dalyvauti susirinkime, gali balsuoti iš anksto. Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA, balsavimo biuletenį rasite ČIA. Užpildytą prašymą ir biuletenį pristatyti į Vilkaviškio kredito uniją iki kovo 27 d. 16 val.

Atgal