Naujienos

Šaukiamas Vilkaviškio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Vilkaviškio kredito unijos narių dėmesiui!

Informuojame, kad š. m. kovo 16 d. 10 val. adresu: Vytauto g. 28, Vilkaviškis šaukiamas eilinis visuotinis VILKAVIŠKIO KREDITO UNIJOS (į/k 112040014, Statybininkų g. 9, Vilkaviškis)  narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome Vilkaviškio kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Vilkaviškio kredito unijos interneto svetainėje adresu www.vilkaviskiounija.lku.lt bei Lietuvos kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje (adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis).

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-03-16 9 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: [email protected].

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. kovo 25 d. 10.00 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Inga Palubinskienė, tel. (8 342) 20 012, el. paštas [email protected].

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA.

Balsavimo biuletenį rasite ČIA.

Atgal