Naujienos

Komisinio atlyginimo ataskaita už 2021m.

Pagal LR Mokėjimo įstatymo 62 str. reikalavimus kredito unijos nariams yra suformuotos Komisinio atlyginimo ataskaitą (-os) už 2021 metus. Komisiniu atlyginimu vadinami mokesčiai, kuriuos Kredito unija taiko už teikiamas paslaugas, pagal paslaugų įkainius. Atkreipiame dėmesį, jog Komisinio atlyginimo ataskaita yra suformuojama kiekvienai kredito unijos nario turimai mokėjimo sąskaitai atskirai ir yra nemokama. Ataskaita (-os) už praėjusius kalendorinius metus yra pateikiama (-os) iki sekančių metų pirmo ketvirčio pabaigos. Nutraukus Sąskaitos sutartį, Komisinio atlyginimo ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki Sąskaitos sutarties nutraukimo dienos. Komisinio atlyginimo ataskaitą galite nemokamai gauti Vilkaviškio kredito unijoje. Taip pat kviečiame narius prisijungti prie internetinės bankininkystės sistemos https://www.i-unija.lt ir čia peržiūrėti savo Komisinio atlyginimo ataskaitas, arba atvykite į Vilkaviškio kredito uniją ir sudarykite Elektroninių paslaugų teikimo sutartį.

Jūsų kredito unija

Atgal