03/19 

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome Vilkaviškio kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje  nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Vilkaviškio kredito unijos interneto svetainėje adresu www.vilkaviskiounija.lku.lt bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje (adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis).

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų,  atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: kuzp@lku.lt.

Išankstinis balsavimas bus vykdomas iki šių metų balandžio 8 d. (anksčiau skelbtos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo datos).

Numatyti darbotvarkės klausimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas.
    Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
  7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Edita Grygelaitienė, tel. (8 342) 20 012, el. paštas e.grygelaitiene@lku.lt.

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA

Balsavimo biuletenį rasite ČIA

 

Valdyba