02/28 

2020 m. Kovo 31 d., 10 val., Vilkaviškio kultūros centro salėje, adresas: Vytauto g. 28, Vilkaviškis, šaukiamas Vilkaviškio kredito unijos, buveinės adresas: Statybininkų g. 9, Vilkaviškis, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Edita Grygelaitienė, tel. (8 342) 20 012, el. paštas e.grygelaitiene@lku.lt.

Jei, nesant kvorumo, susirinkimas neįvyktų, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas kviečiamas balandžio 8 d., 10 val., Vilkaviškio kultūros centro salėje (Vytauto g. 28, Vilkaviškis), numatant tą pačią darbotvarkę.