12/11 

Gerbiami Klientai,

Vadovaujantis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos nutarimu, informuojame Vilkaviškio kredito unijos indėlininkus apie indėlių draudimą.

Su dokumentais „Informacija indėlininkui“ ir „Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai“, galite susipažinti Vilkaviškio kredito unijoje arba Vilkaviškio kredito unijos interneto svetainėje adresu https://vilkaviskiounija.lku.lt skyrelyje “Taupymas” (https://vilkaviskiounija.lku.lt/wp-content/uploads/sites/66/KU_IDF_priedas.pdf).

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Pagarbiai
Vilkaviškio kredito unija